فایل شماره 598861 با موضوعات حمله,جاکوب آگارد,طرح ریزی,آموزش,کتاب شطرنج,شطرنج,دانلود رایگان,,کتاب ، جزوه

برای دانلود مستقیم فایل شماره 598861 با نام راهنمای حمله The Attacking Manual 1 با موضوعات حمله,جاکوب آگارد,طرح ریزی,آموزش,کتاب شطرنج,شطرنج,دانلود رایگان,,کتاب ، جزوه اینجا کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *