فایل شماره 598403 با موضوعات شبکه اجتماعی,رسانه اجتماعی,سایبری,فرهنگ سایبری,فضای سایبری,فنی و مهندسی

برای دانلود مستقیم فایل شماره 598403 با نام تحقیق درباره مفهوم و سازوکار فضاي سايبر و شبکه‌هاي اجتماعي با موضوعات شبکه اجتماعی,رسانه اجتماعی,سایبری,فرهنگ سایبری,فضای سایبری,فنی و مهندسی اینجا کلیک کنید

فایل شماره 629250 با موضوعات سایبری,اینترنتی,فضای اینترنت,روانشناختی اینترنت,کاربران سایبری,فنی و مهندسی

برای دانلود مستقیم فایل شماره 629250 با نام مقاله علمی بررسی امنیت روانی کابران فضای سایبری و اینترنت با موضوعات سایبری,اینترنتی,فضای اینترنت,روانشناختی اینترنت,کاربران سایبری,فنی و مهندسی برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

فایل شماره 608412 با موضوعات پدافند سایبری,سایبری,مدیریت بحران,مدیریت,بجران,فنی و مهندسی

برای دانلود مستقیم فایل شماره 608412 با نام دانلود پاورپوینت مراحل چهارگانه مديريت بحران در پدافند سايبری با موضوعات پدافند سایبری,سایبری,مدیریت بحران,مدیریت,بجران,فنی و مهندسی برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

فایل شماره 647911 با موضوعات امنیت اطلاعات,سایبری,امنیت سایبری,امنیت فناوری اطلاعات,فنی و مهندسی

برای دانلود مستقیم فایل شماره 647911 با نام سمینار ارشد با موضوع امنیت سابری و امنیت در فناوری اطلاعات با موضوعات امنیت اطلاعات,سایبری,امنیت سایبری,امنیت فناوری اطلاعات,فنی و مهندسی برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید